Galway Community College
Further Education

Open Afternoon - May 16th, 2-4pm

30-April-24
Open Afternoon - May 16th, 2-4pm
Galway Community College of Further Education is delighted to announce an Open Afternoon on May 16th, 2pm-4pm. We invite you to the college where you will get a chance to meet the teachers, have a tour of the college, get accurate information on courses, progression, Erasmus and certification.

Our website fe.galwaycc.ie is now accepting applications for all our courses, including new courses for September 2024 here. If you have any queries, please email gcc@gretb.ie.

Tá an-áthas ar Choláiste Pobail Breisoideachais na Gaillimhe ár Tráthnóna Oscailte a fhógairt Dé Deardaoin 16 Bealtaine, 2pm-4pm. Tugaimid cuireadh duit agus do mhic léinn chuig an gcoláiste áit a gheobhaidh tú deis bualadh leis na múinteoirí, cuairt a thabhairt ar an gcoláiste, chun eolas cruinn a fháil ar chúrsaí, dul chun cinn, Erasmus agus teistiúchán.

Tá ár suíomh Gréasáin fe.galwaycc.ie ag glacadh le hiarratais ar ár gcúrsaí go léir, lena n-áirítear cúrsaí nua do Mheán Fómhair 2024 anseo. Má tá aon cheist agat, seol ríomhphost chuig gcc@gretb.ie.

Open Afternoon Gaeilge.jpg
Wellpark Rd, Galway
 091 755464
© 2024 Galway Community College Further Education